sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Để nâng cao, đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội triển khai Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ. Nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại cơ quan, trên cơ sở đó nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình hướng tới nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.
  • Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội ngày càng hoàn thiện hơn.
  • Xin chân thành cám ơn.