sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
dịch vụ viễn thông - cntt
Đây là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cần thiết cho quá trình hoạt động doanh nghiệp.
i- thông tin người, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ
Tên doanh nghiệp (*)
Mã doanh nghiệp(*)
Người liên hệ (*) Danh xưng
Số di động (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email (*)
ii- thông đơn vị cung cấp và dịch vụ cung cấp
Đơn vị cung cấp (*)
 
#Kiểu dịch vụTên dịch vụMức phí dự kiến
iii- xác thực dịch vụ đăng ký
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)
Ghi chú: Nhấn nút đăng ký để hoàn thành quy trình và nhận thông tin dịch vụ đề nghị cung cấp!