sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Khách hàng tiêu biểu
Đây là các bước hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu.
Hotline: 0243.938.8888
NHẬP MÃ SỐ TB/GBN (*)
i- thông tin từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia
Tên doanh nghiệp (*)
Người đại diện (*)
Địa chỉ trụ sở chính (*)
Mã doanh nghiệp(*)
ii- thông tin người đại diện hoặc được ủy quyền đăng ký nhận chuyển phát
Doanh nghiệp kiểm tra và xác nhận lại thông tin, địa điểm nhận kết quả chuyển phát!
Người liên hệ (*) Danh xưng
Số di động (*)
Địa chỉ trả kết quả (*)
Địa chỉ Email (*)
Hình thức (*)
Hình thức đăng ký (*)
iii- Địa chỉ của doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống ĐKKD Quốc gia
Tỉnh thành (*)
Quận huyện (*)
Phường xã (*)
iv- xác thực dịch vụ đăng ký
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)