sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Ngân hàng tiêu biểu
Đây là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chọn số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan Đăng ký kinh doanh
I- thông tin người đăng ký dịch vụ
Họ và Tên (*) Danh xưng
Số di động (*)
Địa chỉ Email (*)
II- thông tin doanh nghiệp đăng ký cấp tài khoản
Tên doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Ngành nghề chính (*)
Người đại diện (*)
Ngày sinh (*) Giới tính
Loại giấy chứng thức (*)
Số CMTND (*)  
Ngày cấp (*) Nơi cấp(*)
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ hiện tại
III- thông tin ngân hàng mở tài khoản
Tên ngân hàng (*)
Chi nhánh giao dịch (*)
Địa chỉ chi nhánh 
Điện thoại 
iv- xác thực dịch vụ đăng ký
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)
Ghi chú: Nhấn nút đăng ký để hoàn thành quy trình và nhận thông tin số tài khoản!