sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Đơn vị khắc dấu tiều biểu
Đây là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký khắc con dấu trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh!
I- thông tin người đăng ký dịch vụ
Họ và Tên (*) Danh xưng
Địa chỉ Email (*)
Số di động (*)
II- thông tin doanh nghiệp đăng ký khắc dấu
Tên doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Mã số doanh nghiệp (*)
Người đại diện (*)
Ngày sinh (*) Giới tính
Loại giấy chứng thức (*)
Số CMTND (*)  
Ngày cấp (*) Nơi cấp(*)
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ hiện tại
III- thông tin đơn vị khắc dấu
Tên đơn vị (*)
Địa chỉ chi nhánh 
Điện thoại 
 
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)