sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
dịch vụ viễn thông - cntt
Đây là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cần thiết cho quá trình hoạt động doanh nghiệp.
Hotline: 024899126
I- thông tin người đăng ký dịch vụ
Họ và Tên (*) Danh xưng
Địa chỉ Email (*)
Số di động (*)
II- thông tin doanh nghiệp đăng ký dịch vụ
Tên doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Mã số doanh nghiệp (*)
Người đại diện (*)
Ngày sinh (*) Giới tính
Loại giấy chứng thức (*)
Số CMTND (*)  
Ngày cấp (*) Nơi cấp(*)
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ hiện tại
III- thông tin dịch vụ đề nghị cung cấp
Tên dịch vụ (*)
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)
Ghi chú: Nhấn nút đăng ký để hoàn thành quy trình và nhận thông tin dịch vụ đề nghị cung cấp!