sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
hệ thống tiện ích hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Khách hàng tiêu biểu
Đây là các bước hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu.
Hotline: 0243.938.8888
i- thông tin người và dịch vụ đăng ký chuyển phát
Hình thức (*)
Hình thức đăng ký (*)
Mã số TB hợp lệ/ GBN (*)
Tên doanh nghiệp (*)
Mã doanh nghiệp(*)
Người liên hệ (*) Danh xưng
Số di động (*)
Địa chỉ trả kết quả (*)
Địa chỉ Email (*)
ii- Địa chỉ của doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống ĐKKD Quốc gia
Tỉnh thành (*)
Quận huyện (*)
Phường xã (*)
iii- xác thực dịch vụ đăng ký
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)